top of page

Våre tjenester

Sirius Innovation leverer innovasjonsprogrammer for selskaper og start-up programmer for entreprenører. Felles for disse er at programmene baserer seg på egenerfarte innovasjonsprosesser fra markedet kombinert med oppdaterte innovasjonsmodeller fra akademia. I Sirius Frisk hjelper sykemeldte tilbake til jobb og bedrifter med å redusere sykefraværet blant ansatte.

Bedriftsinn.

Sirius Corporate

Vi leverer strukturerte innovasjonsprogrammer til etablerte virksomheter, med det formål å hjelpe bedriftene med å ekspandere sine egne forretningsmodeller, eller å utforske nye forretningsmodeller og områder.

 

Vi skreddersyr en prosess med varighet fra korte work-shops for å bli oppdatert på et nytt innovasjonsrammeverk, til lengere prosesser, 1-12 måneder, for å følge interne konsepter fra A til Å.

 

Alt går fort i dag og vi vet at det vil gå enda raskere i fremtiden. Skal en etablert virksomhet henge med, må den innføre systemer for å bringe frem interne initiativ på en effektiv og strukturert måte. Vi jobber tett med innovasjonsteam over en gitt periode, fordi resultater skapes i strukturerte rammer over tid. Sirius Innovation kan sikre at interne ideer og konsepter langt raskere blir utviklet frem til produkter og tjenester som kundene vil ha og vil betale for

 

Grunderinn.

Sirius Kickstart

entreprenør grunder gründer egen virksomhet

Vi leverer programmer for en akselerert utvikling av entreprenører og deres forretningside gjennom våre partnere, som innovasjonsmiljøer, bedrifter og offentlige virksomheter. Programmene er intensive, og har fokus på å sikre bedre resultater på kortere tid ved kontinuerlig å utfordre og støtte. Programmene har en varighet fra 8 – 12 uker.

 

Sirius Innovation har utviklet en 3-delt modell for å støtte ambisiøse gründere som har en forretningsside eller en tanke om å starte sin egen virksomhet. Dette er et intensivt program som støtter deg og ditt team, samtidig som du blir oppdatert på et nytt fagfelt innen innovasjon og entreprenørskap. 

 

Det å hjelpe entreprenører i en oppstartsfase har blitt et nytt fagfelt, og det kreves en egen metodikk for å maksimere sjansene for suksess. Programmene våre gir deg et rammeverk for hvordan du raskt kan utvikle din forretningsidé for å sikre at du jobber med et konsept som kundene faktisk vil ha, og er villige til å betale for. Programmet vil utfordre deg til å finne fakta hos potensielle kunder og partnere, og består av tre hovedelementer som sammen med vår mentoring utgjør vår metodikk:

 

 1. Testing av forretningsmodellen – Forståelse for hvilke elementer som må kartlegges for å komme frem til en levedyktig forretningsmodell.
   

 2. Deg som entreprenør – Hvilke egenskaper og ferdigheter trengs for å lykkes som entreprenør.
   

 3. Kommersialisering – Hvordan bli mer trygg og bevisst i en salgsetting, samt hvordan å organisere ditt selskap for kommersiell suksess.

Sirius Idéutvikling

Idéutvikling
light-bulb-1246043_1920.jpg

Idéutvikling er et skreddersydd tiltak for NAV som gir en akselerert utvikling av entreprenører og deres forretningside. Programmet er intensivt og har fokus på å støtte deltakerne fra idé til kommersialisering. Målsettingen er at deltakerne skal ha skapt sin egen arbeidsplass og være selvforsørgende innen programmets slutt. Programmene har en varighet på 6 måneder.

 

Sirius Innovation har utviklet en 3-delt modell for å støtte ambisiøse gründere som har en forretningsside eller en tanke om å starte sin egen virksomhet. Dette er et intensivt program som støtter deg og ditt team, samtidig som du blir oppdatert på et nytt fagfelt innen innovasjon og entreprenørskap. 

 

Det å hjelpe entreprenører i en oppstartsfase har blitt et nytt fagfelt, og det kreves en egen metodikk for å maksimere sjansene for suksess. Programmene våre gir deg et rammeverk for hvordan du raskt kan utvikle din forretningsidé for å sikre at du jobber med et konsept som kundene faktisk vil ha, og er villige til å betale for. Programmet vil utfordre deg til å finne fakta hos potensielle kunder og partnere, og består av tre hovedelementer som sammen med vår mentoring utgjør vår metodikk:

 

 1. Testing av forretningsmodellen – Forståelse for hvilke elementer som må kartlegges for å komme frem til en levedyktig forretningsmodell.
   

 2. Deg som entreprenør – Hvilke egenskaper og ferdigheter trengs for å lykkes som entreprenør.
   

 3. Kommersialisering – Hvordan bli mer trygg og bevisst i en salgsetting, samt hvordan å organisere ditt selskap for kommersiell suksess.

Resultatene taler for seg selv; 86% av alle som har gått gjennom programmet har enten startet for seg selv eller på annen måte skapt sin egen arbeidsplass, og ettersom flere har gjort tilleggsansettelser overstiger antallet arbeidsplasser som totalt er skapt antallet deltakere i programmet.

Er du deltaker? Logg deg inn her.

Sirius Frisk

Sirius ACT

adult-2449725.jpg

Sirius ACT bistår bedrifter med å utvikle en god forretning gjennom å ha lavt sykefravær, godt arbeidsmiljø og en positiv bedriftskultur.

bottom of page