top of page

Å bli sett, hørt og møtt er viktig for alle

Sirius ACT

Reduksjon av fravær gjennom nærvær

For ansatte

Medarbeidere

Etter tre måneders utviklingsprogram 

gjenoppdaget jeg mitt potensialet

Sirius ACT har utviklet et program for å bistå i prosessen med å få medarbeidere til å se sitt potensial - enten ved å være i nåværende jobb eller i ny jobb. Vi oppnår dette ved å jobbe målbevisst med å hjelpe medarbeideren til å se sine ressurser og muligheter på arbeidsmarkedet på tross av helsemessige eller andre utfordringer.

I et tverrfaglig team av coacher og andre fagpersoner jobber vi oss gjennom kartlegging og oppfølging, og vi involverer ledere med oppfølgingen.

Kartlegging

Helhetsorientert samtale med vekt på trivsel, stress, situasjonen på arbeidsplassen og andre forhold av betydning.

Definere mål

Arbeidsrettet fokus med mål om å komme videre eller tilbake i arbeidslivet. Retning og fokus bestemmer du.

Coaching og veiledning

Hva vil jeg? Hva kan jeg?

Fortrolige samtaler med fokus på videre karriere.

Positiv avklaring

Klart bilde av egne ressurser og muligheter i jobbsammenheng

Virksomheter

For virksomheter

På 6 måneder økte vi både trivsel og produktiviteten i bedriften betydelig

Dårlig arbeidsmiljø og sykefravær koster både bedriftene og samfunnet enorme ressurser hvert eneste år, samtidig som det skaper negative opplevelser for de ansatte. Sirius ACT har som mål er å endre dette bildet ved å skape bedre arbeidsplasser i samarbeid med bedriftene.

Ved å jobbe systematisk med ledere og medarbeidere, får Sirius ACT et godt innblikk i bedriftens kultur, styrker og utfordringer. Vi har derfor et betydelig sterkere utgangspunkt for å jobbe videre med forebyggende arbeid i samarbeid med bedriftens ledelse. Målet er at våre kunder skal utvikle en god forretning gjennom å ha lavt sykefravær, godt arbeidsmiljø og positiv bedriftskultur.

bottom of page